Privacy

Privacy Statement CKV Reeuwijk

 Waarom dit Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze nieuwe wet wordt alles omtrent het vastleggen, verwerken, wijzigen, delen, beveiligen en volgen van uw persoonsgegevens vastgelegd.

Hoe wij omgaan met uw gegevens informeren wij u duidelijk en transparant in dit Privacy Statement. We leggen daarin aan u uit hoe wij uw gegevens gebruiken en welke keuzes u daarbij heeft. Omdat wij een vereniging zijn die op het internet actief is, kan een deel van de informatie wat technisch zijn. Wij doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Ons Privacy Statement is volledig in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is.

 

Wie zijn wij

CKV Reeuwijk is een korfbalvereniging gevestigd aan het Buitenom in Reeuwijk en is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerkingen.

Op welke manier verzamelen wij gegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat bij uw inschrijving als lid om mee te kunnen spelen in de competities die door het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond worden georganiseerd.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze administratie voor het indelen van ploegen, toetsen van inzetbaarheid en voor onze lidmaatschapsadministratie. We gebruiken deze informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat.

 

Welke gegevens verzamelen wij

Als u zich aanmeldt bij CKV Reeuwijk, geeft u ons bepaalde informatie. Het gaat hierbij om:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum, -plaats en geslacht
 • En later een foto
 • Uw nationaliteit
 • Uw IBAN-nummer om betalingsverkeer aan u mogelijk te maken

  CKV Reeuwijk legt geen bijzondere persoonsgegevens vast. Met bijzondere persoonsgegevens worden gegevens bedoeld als: gezondheid, ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Welke technische digitale data verzamelen wij

Als u een website bezoekt, een mobiele applicatie of andere internetdienst gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie gegenereerd en opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website.

Hoe gebruiken wij uw gegevens

We hebben alle genoemde en gevraagde gegevens nodig om u te kunnen inzetten in korfbalwedstrijden. Om dat te kunnen doen moeten wij uw informatie gebruiken om u te identificeren wanneer u aan een competitiewedstrijd deelneemt.

We hebben ook een rechtmatig belang om CKV Reeuwijk te verbeteren, de relatie met u te onderhouden en u te beschermen. We hebben er beiden baat bij dat we uw informatie gebruiken om:

 • Te analyseren wie bij ons als lid staan inschreven.
 • U informatie over verenigingsactiviteiten of andere informatie over CKV Reeuwijk te sturen via e-mail. Telkens wanneer we u bericht sturen, bieden wij u de mogelijkheid om u daarvoor af te melden.

Uw keuzes wat betreft uw gegevens

Wij bieden onze leden graag duidelijke en eenvoudige informatie over hun gegevens en welke keuzes zij hebben m.b.t. hun gegevens. U kunt bijvoorbeeld:

 • Op elk moment uw persoonsgegevens waarover wij beschikken opvragen.
 • Op elk moment wijzigingen en/of toevoegingen in uw inschrijving doorgeven.
 • Op elk moment doorgeven dat u uw lidmaatschap ongedaan wilt maken en u wilt laten uit schrijven.
 • Op elk moment u beroepen op uw recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen van bepaalde gegevens.

Wanneer wij uw inschrijving sluiten is er geen deelname aan korfbalwedstrijden via ons meer mogelijk.

Indien u graag uw gegevens wilt inzien, delen wij deze gegevens binnen een termijn van maximaal 30 dagen na een schriftelijk verzoek van uw kant aan het secretariaat. Om ook hier uw veiligheid te waarborgen zodat niet iedereen zomaar uw gegevens kan opvragen hebben wij hiervoor een protocol ingesteld ter beveiliging. Gegevens worden daarom ook alleen verstrekt naar een e-mailadres of postadres welke bij ons al bekend is.

 

Wanneer delen wij informatie

Alleen door ons geselecteerde lede van CKV Reeuwijk kunnen uw gegevens inzien. Geen van uw gegevens zijn openbaar. Deze geselecteerde leden zijn:

 • Voorzitter, secretaris en penningmeester
 • Redactie van de Website en de Nieuwsbrief
 • Aanvoerders, trainers en coachesWe delen alleen informatie met derden als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, een voorschrift of een wettig verzoek; om de veiligheid, rechten of eigendommen van het publiek, een persoon of CKV Reeuwijk te beschermen; of om fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.  We bewaren uw informatie alleen zo lang als nodig is om uw activiteiten te kunnen bieden en de doelstellingen zoals uitgelegd in dit beleid te kunnen halen. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we informatie delen en die namens ons diensten uitvoert (zoals het K.N.K.V.).  CKV Reeuwijk neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke technische, administratieve en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.  Omdat wij als CKV Reeuwijk graag willen voldoen aan de laatste regels met betrekking tot de veiligheid van uw persoonsgegevens kan het zijn dat wij genoodzaakt zullen zijn aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in ons Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op onze website CKV-Reeuwijk.nl. Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten Indien u van mening bent dat wij niet overeenkomstig handelen binnen de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming in Nederland.
 • Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens bij CKV Reeuwijk dan kunt u schriftelijk of per mail contact met ons opnemen via het secretariaat.
 •  
 • Wijzigingen en aanpassingen in ons Privacy Statement
 • Met gegevensverwerkers die in onze opdracht voor ons werkzaam zijn, zoals de websitebouwer, zijn wij met elke partij afzonderlijk een verwerkersovereenkomst overeengekomen waarin is overeengekomen dat zij de gegevens ook optimaal beveiligen.
 • Beveiliging
 • Als we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij u niet kunnen identificeren.
 • Hoe lang bewaren wij uw informatie
 • CKV Reeuwijk verkoopt geen gegevens aan derden, ook stelt zij geen gegevens beschikbaar aan derden voor commerciële, marketing of research activiteiten.

In geval van (mogelijk of vermoeden van) datalekken willen wij u verzoeken direct telefonisch contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, onze secretaris.