Club van 50

Danique Algemeen nieuws

Wat is de club van 50?

De “Club van 50” is een groep mensen die CKV Reeuwijk een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneert. De “Club van 50” wil daarvoor periodiek, eventueel in samenwerking met de sponsor/ feestcommissie van CKV Reeuwijk een gezellige bijeenkomst organiseren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor buitenmeubilair, kamp of buitenspeeltoestellen, enz.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van uw naam op het bord langs het buiten sportveld.
  • Gratis deelname aan een bijeenkomst van de “Club van 50”
  • Gereduceerde prijs voor één introducé.
  • Vermelding op de website van CKV Reeuwijk.
  • Eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van CKV Reeuwijk, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen eenieder die CKV Reeuwijk een warm hart toedraagt.

Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur van CKV Reeuwijk zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en inleveren bij

Stephan Worst of door een mail te sturen aan Stephan (stephanworst@gmail.com)