De Club van 50 gaat van start

Danique Algemeen nieuws

Op 18 mei gaat het gebeuren: we gaan ECHT van start. Vanaf 20:00 uur is de kantine op het veld speciaal voor ons gereserveerd.

Ontvangst is met koffie en thee die we namens vereniging mogen aanbieden. De Borrel aansluitend is voor eigen rekening. 🙂

Wat is de club van 50?

De “Club van 50” is een groep mensen die CKV Reeuwijk een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren.
De “Club van 50” wil daarvoor periodiek, eventueel in samenwerking met de sponsor/ feestcommissie van CKV Reeuwijk een gezellige bijeenkomst organiseren.

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor buitenmeubilair, kamp of buitenspeeltoestellen, enz.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van uw naam op het bord langs het buiten sportveld.
  • Gratis deelname aan een bijeenkomst van de “Club van 50”
  • Gereduceerde prijs voor één introducé.
  • Vermelding op de website van CKV Reeuwijk.
  • Eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van CKV Reeuwijk, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen eenieder die CKV Reeuwijk een warm hart toedraagt.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden.
In overleg met het bestuur van CKV Reeuwijk zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Wat gaan we doen op 18 mei?

Als eerste zullen we op deze avond nogmaals tekst en uitleg geven over deze club.  Vervolgens zullen we gezamenlijk een doel vaststellen doormiddel van een stemming. Een doel is bijvoorbeeld iets wat de gezelligheid rond om het veld bevordert. Naast het gezamenlijk vastgestelde gestelde doel, zullen we ook een stemming houden welke leuke activiteit we met elkaar kunnen gaan doen. Ook hiervoor is jullie inbreng van harte welkom!

Mocht je zeggen:  Hé, ik heb mij nog niet aangemeld, dan kun je gewoon nog lid worden. Hiervoor stuur je mij een mail. stephanworst@kpnmail.nl