Boterletters

Danique Algemeen nieuws

Ook dit jaar zijn er weer volop boterletters verkocht voor onze mooie vereniging. Dit jaar kwamen we uit op een aantal van 1000 boterletters! Alle leden dus wederom BEDANKT!

Allereerst willen wij Ton Steenbergen in het speciaal noemen, aangezien hij dit jaar een aantal had bereikt van 400 (!) stuks. Naast deze prestatie willen wij ook familie v/d Berg en Arjan Rijkenhuizen noemen. Ook zij hebben dit jaar weer veel moeite gedaan en mooie verkopen gerealiseerd.

Verder was er per team een competitie om het verkopen van het meeste aantal boterletters. De winnaars zijn:
F1: Renske Broer
E1: Liz Nomen
D1: Elise Pronk

C1: Floor
B1: Verdouw

A2: Arjan Rijkenhuizen
A1: Judith Dijkstra
De prijsjes komen jullie kant op!

Alle verkochte letters moesten natuurlijk ook worden opgeslagen en rondgebracht. Wij willen Leon de Vos graag bedanken voor het vrijgeven van de loods. De bezorging van de boterletters is door velen opgepakt, dus alle bezorgers weer BEDANKT!

Kortom, een geslaagde actie met veel gewaardeerde hulp.

Thijs, Jens, Nora en Romy