KNKV bericht

Danique Algemeen nieuws

Aandachtspunten spelregels en afhandeling wedstrijden


Beste KNKVleden,

In de afgelopen periode merken we dat niet alle spelregelwijzigingen zoals van toepassing vanaf juli
2020 goed uitgelegd worden en dat er enkele zaken rondom het invullen van het wedstrijdformulier mis
gaan. De belangrijkste aandachtspunten vermelden we hieronder nogmaals:


Invullen wedstrijdformulier

Elk weekend krijgen we meldingen over onjuist vermelde zaken in het DWF. Weet dat de scheidsrechter
verantwoordelijk is voor de juiste registratie van de wedstrijd, daar horen ook de spelers bij. Natuurlijk
mag je van een coach of aanvoerder verwachten dat hij/zij het formulier zo goed mogelijk invullen.
Mochten er fouten gemaakt worden, dient de scheidsrechter dit op te merken, de opstelling niet goed
te keuren en dit vooral in overleg met de betrokkenen te corrigeren. Nu komt het voor dat er andere
spelers op het DWF staan, dan in werkelijkheid op het veld, dat een verkeerde persoon met dezelfde
achternaam geregistreerd staat of dat wissels niet ingevoerd zijn. Wanneer er dan bijvoorbeeld te oude
spelers op het DWF staan, krijgt de vereniging hier achteraf een sanctie voor. Wij kunnen immers alleen
controleren wat er op het DWF staat, dat is bindend en bestaan verzachtende omstandigheden dan ook
niet. Zorg dus voor een goede legitimatie controle en juiste registratie.


Daarnaast zijn er elk weekend uitslagen verkeerd of gele kaarten aan verkeerde spelers toegewezen. We
verzoeken alle betrokkenen om vooraf afspraken te maken over de afhandeling van de wedstrijden.
Zodat na afloopdoor alle betrokkenen gecheckt wordt of de wissels goed ingevuld zijn, de uitslag klopt
en eventuele gele kaarten goed verwerkt zijn.


Strafworp

Een strafworp moet worden genomen door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde
overtreding op diegene wie de overtreding gemaakt wordt.

Indien deze speler, om wat voor reden dan ook, gewisseld wordt, mag vervolgens iedereen die na de
wissel in het aanvalsvak staat, de strafworp nemen.


Tijdrekken

Passief spelen zoals bijvoorbeeld de bal vertraagd opbrengen naar het andere vak, dient bestraf te
worden op welk moment dan ook in de wedstrijd. Indien het in de aanval gebeurt is het een
spelhervatting voor de verdediging. Indien het in de verdediging gebeurt is het een bewuste overtreding
en volgt er een vrije worp.


Voetbal

Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft. Onbewust voetbal kan dus genegeerd worden.


Opgooibal/sprongbal

Deze is niet meer van toepassing, een scheidsrechter moet dus altijd een keuze maken.

Steunbal
De zogenaamde “steunbal”, met de hand of een ander lichaamsdeel op de grond is geen overtreding
meer. Wel wordt er soms gedoken naar de bal, waarbij er iemand anders “gelanceerd” wordt. Dat kan
dan naar interpretatie van de scheidsrechter onder gevaarlijk spel vallen.


Voordeelregel

Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel geven. Ook als in
de schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit blijft.


Rol van de coach(es)

Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er één coach tegelijkertijd onderweg
mag zijn en de coaches aan de zijde van de bank moeten blijven.


Spelen wanneer iemand is uitgevallen waardoor je met drie personen staat

In wedstrijdkorfbal mogen alle aanvallende personen scoren. Er hoeft dus niet iemand uitgekozen te
worden die niet mag scoren.
In breedtekorfbal moet er een van de vier aanvallende spelers uitgekozen worden die niet mag scoren.


Mocht je toch nog vragen hebben, kun je die vragen via
de helpdeskfunctie stellen.

Met vriendelijke groet,

Remco Winter

Hoofd Competitie & Arbitrage