Algemene ledenvergadering

Danique Bestuursinfo

Beste leden en ouders,

Graag nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van CKV Reeuwijk op 14 oktober 2020. De vergadering start om 20:00 uur.

We leven in een bijzondere tijd en moeten ook de komende tijd rekening blijven houden met de corona-gedragsregels. Daarom heeft het bestuur besloten om de vergadering niet in onze eigen kantine te houden,  maar in De Ark. Dit is een locatie waar we goed de onderlinge afstand kunnen aanhouden.

Adres: ’t Kerkestuk 1
2811 BC Reeuwijk-Brug

Aan deze ALV kunnen maximaal 30 personen, inclusief bestuursleden op locatie deelnemen. Daarom dient men zich VERPLICHT aan te melden bij secretaris@ckv-reeuwijk.nl

Bij overschrijding van 30 zullen we jullie via een mailuitnodiging koppelen aan een streamverbinding. Je kunt dan de ALV met laptop en/of pc volgen vanuit huis. Heb je deze faciliteit niet, meld dit dan bij de aanmelding.

Vooraf (per mail) kunnen er ook vragen worden gesteld zodat deze de juiste aandacht krijgen tijdens de vergadering.
We rekenen op jullie!

De agenda zal er als volgt uit gaan zien:

  • Vertrekpunt nieuwe bestuur
  • Wat is er in de tussentijd gedaan
  • Waar staan we nu
  • Corona
  • Financiën
  • Diverse verslagen van andere commissies
  • Beheerstructuur sportaccommodaties en toekomst Stichting Sportpark Groene Zoom (SSGZ)

Alle punten van de agenda zijn natuurlijk even belangrijk. Maar toch willen we het laatste punt extra benoemen. Er ligt een voorstel om de beheerstructuur binnen Bodegraven-Reeuwijk op een uniforme manier te organiseren voor alle sportaccommodaties. Dit heeft consequenties voor de SSGZ en CKV Reeuwijk. De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de nieuwe structuur.

Het is dus echt van belang dat jullie er zijn.

 

Vooraf inzicht in de financiën? Stukken zijn op te vragen bij de penningmeester, penningmeester@ckv-reeuwijk.nl

 

Vriendelijke groet,

Bestuur CKV Reeuwijk