Nieuwe datum ALV

Melinda Algemeen nieuws, Bestuursinfo

Beste leden en ouders/verzorgers,

Door omstandigheden hebben we de eerder gecommuniceerde datum voor de ALV gewijzigd:

Graag nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van CKV Reeuwijk op dinsdag 22 november in onze eigen veldkantine. Inloop vanaf 19:45 uur, start vergadering om 20:15 uur.

Komt allen!
Natuurlijk is het goed om met elkaar na te denken over onze vereniging, maar ook staat er een belangrijk punt op de agenda, namelijk de contributieverhoging, waar we samen een beslissing over moeten nemen.

De agenda zal er als volgt uit gaan zien:

Opening voorzitter
Bestuurssamenstelling
Financieel verslag en begroting
Contributieverhoging
Hoogtepunten
Presentatie commissies
Rondvraag
Sluiting
Vooraf inzicht in de financiën? De stukken zijn op te vragen bij de penningmeester, penningmeester@ckv-reeuwijk.nl.

We rekenen op jullie komst!

Groet,
Het bestuur