Nieuws -corona 3

Danique Geen categorie

Beste leden,

De Coronacrisis duurt voort en dat heeft voor iedereen gevolgen. Ook voor onze club. Er kan niet gekorfbald worden, maar de vaste lasten voor dit seizoen zijn veelal al betaald of lopen nog door.
Weliswaar denken gemeente Bodegraven- Reeuwijk en het KNKV na over de vraag of aan de verenigingen een vorm van compensatie geboden kan worden, maar daar is nog niets concreets over bekend.

Daarnaast vallen al onze inkomsten uit de kantine-omzet weg.

Omdat de meeste uitgaven voor dit seizoen al zijn gemaakt of doorlopen, terwijl de inkomsten uit de kantine wegvallen, kan de vereniging het zich simpelweg financieel niet veroorloven om geen contributie meer te innen of die te verlagen. Wij hopen op ieders begrip hiervoor.

Wij vinden het echter belangrijk dat niemand in de financiële problemen komt.
Wie aantoonbaar in de problemen komt door de contributies voor de laatste maanden van dit seizoen te betalen en dat niet op een andere manier kan oplossen, kan contact opnemen met Peter Verheij via Secretaris@ckv-reeuwijk.nl. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor andere vragen of opmerkingen.

Namens het bestuur,
Stephan Worst

Blijf gezond en steun elkaar!